Q4 Munvårdsset

Ett effektivt sätt att förebygga VAP (Ventilator Associerad Pneumoni)

Allt din patient behöver för 24 timmars munvård.

Munvårdsset med sugfunktion.

Munvårdssetet rengör munhålan mekaniskt med hjälp av sugtandborsten och sugmunsvabben. Det luckrar upp beläggningar kemiskt med natrium­bikarbonat och väteperoxidlösningen. Allt detta samtidigt som man suger rent och avslutningsvis återfuktar munslemhinnan med en fräsch munfuktare. Munvårdssetet skapar effektiva och överskådliga rutiner för munvård var 4:e timme och ser på ett enkelt sätt till att rutinerna fullföljs.

Setet innehåller:

Var tolfte timme:

Sugtandborste med natriumbikarbonat som förebygger/behandlar svampangrepp i munhålan. Alkoholfri munskölj med CPC som dödar bakterierna i munhålan som kan orsaka en VAP. En torr munsvabb för att applicera en engångsdos av den vattenbaserade munfuktaren. Munfuktaren är berikad med xylitol som är salivstimulerande och förebygger karies, kokosnötsolja som smörjer samt vitamin E som är lätt sårläkande.

Övrig tid var fjärde timme:

Sugmunsvabb med natriumbikarbonat som förebygger/behandlar svampangrepp i munhålan. 1,5% väteperoxidlösning som dödar bakterierna i munhålan som kan orsaka en VAP. En torr munsvabb för att applicera en engångsdos av den vattenbaserade munfuktaren. Munfuktaren är berikad med xylitol som är salivstimulerande och förebygger karies, kokosnötsolja som smörjer samt vitamin E som är lätt sårläkande.
ArtikelnummerProduktinformationMinsta beställningsbara enhet
6404-XQ4 Munvårdsset
20 set/kart
1 kart

Infektionskälla

Munhålan är en erkänd källa till ventilator associerad lunginflammation(VAP). Bakterier koloniseras i orofarynxområdet, och i tandbeläggningar. Dessa patogener kan orsaka infektion när de aspireras.

Tre riskfaktorer för ventilator associerad lunginflammation¹

  • Bakterier som koloniseras i orofarynxområdet. Dessa kan aspireras ner i lungorna och då speciellt hos patienter som ligger i respirator.
    • Munvårdssetet har både sugfunktion och effektivt bakteriedödande medel var fjärde timme för att både kunna suga rent och döda de bakterier som kan orsaka en infektion.
  • Aspiration av utsöndringar under glottis är en stor riskfaktor för VAP då bakterierna kan aspireras ner i lungorna och kan då orsaka en infektion.
    • Munvårdssetet har därför både tandborstar och munsvabbar med sugfunktion för att enkelt kunna suga rent i hela munhålen. Rutinmässig sugning minimerar utsöndringar i munnen, som kan förflyttas till området under glottis.
  • Kolonisation av tandbeläggningar med respirationspatogener. Dessa är en stor riskfaktor för VAP på grund av att det är en komplex biofilm som kan orsaka infektioner om de blir aspirerade. Detta kan vara svårt att få bort utan mekanisk rengöring.
    • Munvårdssetet har därför två sugtandborstar samt fyra sugmunsvabbar som är designade för att effektivt avlägsna tandbeläggningar.
¹ Bland andra riskfaktorer.